معنی و ترجمه کلمه ecological backlash به فارسی ecological backlash یعنی چه

ecological backlash


زيست شناسى : وازنش بوم شناختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها