معنی و ترجمه کلمه ecological equivalent به فارسی ecological equivalent یعنی چه

ecological equivalent


زيست شناسى : هم ارزى بوم شناختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها