معنی و ترجمه کلمه ecological mortality به فارسی ecological mortality یعنی چه

ecological mortality


زيست شناسى : مرگ و مير بوم شناختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها