معنی و ترجمه کلمه ecological system به فارسی ecological system یعنی چه

ecological system


اکوسيستم
زيست شناسى : بوم سازگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها