معنی و ترجمه کلمه ecological به فارسی ecological یعنی چه

ecological


روانشناسى : بوم شناختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها