معنی و ترجمه کلمه econometrics به فارسی econometrics یعنی چه

econometrics


اقتصادسنجى ،استفاده از روش هاى امارى در بررسى مسائل اقتصادى ،اقتصاد سنجى
روانشناسى : اقتصاد سنجى
بازرگانى : کاربرد رياضيات و امار در اندازه گيرى تفسير و بررسى پديده هاى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها