معنی و ترجمه کلمه economic aggregates به فارسی economic aggregates یعنی چه

economic aggregates


مجموعه هاى اقتصادى
بازرگانى : ارقام کلى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها