معنی و ترجمه کلمه economic analysis به فارسی economic analysis یعنی چه

economic analysis


عمران : تحليل اقتصادى
بازرگانى : تحليل اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها