معنی و ترجمه کلمه economic and social council به فارسی economic and social council یعنی چه

economic and social council


شوراى اقتصادى و اجتماعى ،يکى از ارکان ششگانه سازمان ملل متحد که وظيفه اش انجام امور اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و تربيتى مربوط به سازمان ملل
قانون ـ فقه : به نيابت از طرف مجمع عمومى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها