معنی و ترجمه کلمه economic behaviour به فارسی economic behaviour یعنی چه

economic behaviour


کردار اقتصادى
بازرگانى : رفتار اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها