معنی و ترجمه کلمه economic classes به فارسی economic classes یعنی چه

economic classes


بازرگانى : طبقات اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها