معنی و ترجمه کلمه economic council به فارسی economic council یعنی چه

economic council


بازرگانى : شوراى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها