معنی و ترجمه کلمه economic decisions به فارسی economic decisions یعنی چه

economic decisions


بازرگانى : تصميمات اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها