معنی و ترجمه کلمه economic doctrines به فارسی economic doctrines یعنی چه

economic doctrines


اموزه هاى اقتصادى
بازرگانى : دکترين اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها