معنی و ترجمه کلمه economic domination به فارسی economic domination یعنی چه

economic domination


بازرگانى : تسلط اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها