معنی و ترجمه کلمه economic efficiency به فارسی economic efficiency یعنی چه

economic efficiency


بازرگانى : کارائى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها