معنی و ترجمه کلمه economic feasibility به فارسی economic feasibility یعنی چه

economic feasibility


عمران : توجيه اقتصادى
معمارى : توجيه اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها