معنی و ترجمه کلمه economic forecasting به فارسی economic forecasting یعنی چه

economic forecasting


بازرگانى : پيش بينى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها