معنی و ترجمه کلمه economic freedom به فارسی economic freedom یعنی چه

economic freedom


بازرگانى : ازادى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها