معنی و ترجمه کلمه economic haul distance به فارسی economic haul distance یعنی چه

economic haul distance


معمارى : فاصله اقتصادى حمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها