معنی و ترجمه کلمه economic history به فارسی economic history یعنی چه

economic history


بازرگانى : تاريخ اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها