معنی و ترجمه کلمه economic incentives به فارسی economic incentives یعنی چه

economic incentives


بازرگانى : انگيزه هاى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها