معنی و ترجمه کلمه economic indicator به فارسی economic indicator یعنی چه

economic indicator


شاخص اقتصادى
بازرگانى : علائم اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها