معنی و ترجمه کلمه economic integration به فارسی economic integration یعنی چه

economic integration


يکپارچگى اقتصادى
بازرگانى : همبستگى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها