معنی و ترجمه کلمه economic justification به فارسی economic justification یعنی چه

economic justification


عمران : توجيه اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها