معنی و ترجمه کلمه economic life به فارسی economic life یعنی چه

economic life


عمر اقتصادى
بازرگانى : مدت بهره بردارى از ماشين الات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها