معنی و ترجمه کلمه economic man به فارسی economic man یعنی چه

economic man


انسان اقتصادى
بازرگانى : بشر اقتصادى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها