معنی و ترجمه کلمه economic man به فارسی economic man یعنی چه

economic man


انسان اقتصادى
بازرگانى : بشر اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها