معنی و ترجمه کلمه economic maturity به فارسی economic maturity یعنی چه

economic maturity


بلوغ اقتصادى
بازرگانى : کمال اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها