معنی و ترجمه کلمه economic modernization به فارسی economic modernization یعنی چه

economic modernization


بازرگانى : نوسازى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها