معنی و ترجمه کلمه economic motivation به فارسی economic motivation یعنی چه

economic motivation


انگيزه اقتصادى
بازرگانى : مشوق اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها