معنی و ترجمه کلمه economic nationalism به فارسی economic nationalism یعنی چه

economic nationalism


ناسيوناليسم اقتصادى
قانون ـ فقه : خودکفايى اقتصادى سيستم فکرى اقتصادى که هدف ان ايجاد سيستم اقتصادى مبنى بر خودبسى است به طوريکه اقتصاد کشور به تجارت خارجى براى کالاهاى اصلى احتياج نداشته باشد
بازرگانى : ملى گرائى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها