معنی و ترجمه کلمه economic order quantity به فارسی economic order quantity یعنی چه

economic order quantity


کميت سفارش اقتصادى ،اقتصادى ترين مقدار سفارش
بازرگانى : حد مطلوب سفارش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها