معنی و ترجمه کلمه economic organization به فارسی economic organization یعنی چه

economic organization


بازرگانى : سازمان اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها