معنی و ترجمه کلمه economic paradoxes به فارسی economic paradoxes یعنی چه

economic paradoxes


بازرگانى : تناقضات اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها