معنی و ترجمه کلمه economic planning به فارسی economic planning یعنی چه

economic planning


بازرگانى : برنامه ريزى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها