معنی و ترجمه کلمه economic principles به فارسی economic principles یعنی چه

economic principles


بازرگانى : اصول اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها