معنی و ترجمه کلمه economic resources به فارسی economic resources یعنی چه

economic resources


بازرگانى : منابع اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها