معنی و ترجمه کلمه economic structure به فارسی economic structure یعنی چه

economic structure


ساختار اقتصادى
بازرگانى : بنيان اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها