معنی و ترجمه کلمه economic trend به فارسی economic trend یعنی چه

economic trend


بازرگانى : روند اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها