معنی و ترجمه کلمه economic value به فارسی economic value یعنی چه

economic value


بازرگانى : ارزش اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها