معنی و ترجمه کلمه economic به فارسی economic یعنی چه

economic


علم اقتصاد،باصرفه ،اقتصادى
عمران : اقتصادى
قانون ـ فقه : اقتصاديات
روانشناسى : اقتصادى
بازرگانى : اقتصادى
علوم نظامى : نزديک به صرفه مقرون به صرفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها