معنی و ترجمه کلمه economy factor به فارسی economy factor یعنی چه

economy factor


ضريب صرفه جويى
علوم مهندسى : ضريب اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها