معنی و ترجمه کلمه ecosystem development به فارسی ecosystem development یعنی چه

ecosystem development


گسترش بوم سازگان
زيست شناسى : سازگان بوم گسترد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها