معنی و ترجمه کلمه ect (electroconvulsive therapy) به فارسی ect (electroconvulsive therapy) یعنی چه

ect (electroconvulsive therapy)


اى سى تى
روانشناسى : درمان با تشنج برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها