معنی و ترجمه کلمه ectogenic به فارسی ectogenic یعنی چه

ectogenic


( )=ectogenous(در مورد باکترى )قادر بادامه زندگى درخارج از ميزبان خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها