معنی و ترجمه کلمه ectomorph به فارسی ectomorph یعنی چه

ectomorph


کشيده تن( اکتومورف)
روانشناسى : کشيده تن
ورزش : اکتومورف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها