معنی و ترجمه کلمه ectomorphic type به فارسی ectomorphic type یعنی چه

ectomorphic type


روانشناسى : سنخ کشيده تن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها