معنی و ترجمه کلمه edaphic به فارسی edaphic یعنی چه

edaphic


خاکى ،تحت تاثير خاک)autochthonous(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها