معنی و ترجمه کلمه eddy current loss به فارسی eddy current loss یعنی چه

eddy current loss


تلف جريان فوکو
علوم مهندسى : گمگشت جريان فوکو
الکترونيک : اتلاف جريان فوکو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها