معنی و ترجمه کلمه eddy loss به فارسی eddy loss یعنی چه

eddy loss


عمران : افت جريان ناشى از چرخش و پيچش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها